Designed & made in Barcelona

La llum com  a reflex i “LA PERPI” com un element del paisatge. El projecte de la lluminària “LA PERPI”, neix de la necessitat de il·luminar un espai dins el jardí condicionat com a nucli zoològic,  per lo que per mi es important que la llum es generi  a traves del reflexes, d’aquí que es planteja il·luminar el jardí sempre de forma indirecte, variable i sobretot de forma rasant, per no molestar els animals de nit quan molt d’ells dormen. Amb aquest criteri es planteja que, donat que l’espai es molt gran, haver de col·locar nombrosos punts de llum, apart del cost econòmic, això suposava una visió nocturna d’excessius punts. D’aquí que es planteja un disseny que sobre un mateix suport poder disposar de dos punt de il·luminació diferenciats i amb possibilitat de puntualització, per tal de reduir així el nombre. Pensar “LA PERPI”. Va estar en pensar en un element  situat com una fita de camí , que garantiria una il·luminació rasant  del pas  i un projector direccional amb gir de 360º i puntualització en angle variable, que feia que podíem dirigir la llum els llocs d’interès, i així no molestar els animals, per tant, implementàvem una correcta il·luminació  a traves de “reflexes variables”. “LA PERPI” es una llum de Paisatge ja que es mostra com una fita i permet una variabilitat al seu entorn, reflectida sobre arbres o elements singulars d’interès creen així un ambient de conjunt de forma variable en funció de les estacions o el creixements de la vegetació propi d’ espais en moviment. “LA PERPI”es part del paisatge, discreta, es modela superficialment al igual que un tronc de fusta marca l’escorça i la seva part interior en marro- negre,  ensenyant l’anima d’un projector de leds que surt de dins que es deixa veure com una peça Técnica en forma d’objectiu fotogràfic, i com a tal permet  una variabilitat de projecció amb angles infinits .

Martirià Figueras

Paisatgista

Diseñador del proyecto: Martirià Figueras
Diseñador del producto: Jordi Mallorquí

Productos: Banus, Banus Twice
Año del proyecto: 2013
Diseñador: Martirià Figueras
Compartir proyecto:

Productos utilizados